Ο πελάτης υποχρεούται να ελέγξει τα είδη τα οποία παρέλαβε και να ενημερώσει την «Singular Computer Systems LTD» (εφεξής η «Εταιρεία») άμεσα εντός 2 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής για τυχόν εμφανή εξωτερικά ελαττώματα ή λάθος στην παράδοση. Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος των 2 ημερών θεωρείται πως τα προϊόντα παρελήφθησαν σε άριστη κατάσταση.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΑΘΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Εταιρείας, τα προϊόντα που σας παραδόθηκαν, ήταν άλλα ή ουσιωδώς διαφορετικά από αυτά που παραγγείλατε. Το λάθος αυτό μπορεί να οφείλετε είτε στην λάθος καταχώρηση της παραγγελίας από το τμήμα πωλήσεων, είτε από λάθος της αποθήκης κατά την συσκευασία της παραγγελίας σας, και σας ζητούμε προκαταβολικά συγγνώμη για αυτό. Στην περίπτωση αυτή όλα τα έξοδα επιστροφής του λάθους προϊόντος και αποστολής του σωστού, βαραίνουν εξολοκλήρου την Εταιρεία και οι διαδικασίες παίρνουν απόλυτη προτεραιότητα, για την άμεση εξυπηρέτηση σας.

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

Έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης από την αρχική σας αγορά και επιστροφή του προϊόντος, και είτε την αγορά άλλου ή άλλων ίδιου τιμήματος, ή μεγαλύτερου με την καταβολή της διαφοράς τιμής, είτε την επιστροφή τις αξίας του προϊόντος, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 7 των Όρων Χρήσης, με τη συμπλήρωση και υποβολή Δήλωσης Υπαναχώρησης.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – SERVICE – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τα διατιθέμενα από την Εταιρεία προϊόντα είναι προϊόντα διαρκείας τα οποία φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας. Τα προϊόντα συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης (πλην των απλών στη χρήση προϊόντων) και από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας, σύμφωνα με τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 8 των Όρων Χρήσης,

Στην περίπτωση που το προϊόν που παραλάβατε παρουσιάσει κάποιο ελάττωμα είτε από την αρχή είτε κατά την διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας που ορίζεται από τον κατασκευαστή, έχετε την δυνατότητα να επιστρέψετε το προϊόν στο τεχνικό μας τμήμα για τεχνικό έλεγχο επισκευή ή αντικατάσταση, σύμφωνα πάντα με τους όρους εγγύησης του κατασκευαστή και κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 8 των Όρων Χρήσης.

Η εγγύηση των προϊόντων επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφ' όσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:

α. υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
β. δεν έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία του προϊόντος (Σειριακός αριθμός –Serial No.)
γ. δεν εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή.

Εδώ θα πρέπει να προσέξετε ότι πολλοί κατασκευαστές παρέχουν προνομιακή εγγύηση για τα προϊόντα τους, η οποία καλύπτει πιθανά είτε την παραλαβή και επιστροφή του προς επισκευή του προϊόντος στο χώρο σας (onsite pickup & return), είτε ακόμα και την επιτόπια επισκευή του προϊόντος στο χώρο σας (onsite next business day).

Μπορείτε να ανατρέξετε στους όρους της εγγύησης του προϊόντος για να διαπιστώσετε για το ποιες ακριβώς καλύψεις σας παρέχονται. Στις παραπάνω περιπτώσεις καλείτε απευθείας τον κατασκευαστή, και ακολουθείτε την διαδικασία που προβλέπεται, ώστε να μειωθεί κατά πολύ ο χρόνος επισκευής του προϊόντος σας.

Πολλοί κατασκευαστές εφαρμόζουν την διαδικασία DOA (Dead on Arrival), δηλαδή του προϊόντος το οποίο παρουσιάζει κατασκευαστικό ελάττωμα ή βλάβη κατά την παραλαβή ή κατά τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του. Στα προϊόντα αυτά, γίνεται αντικατάσταση του προϊόντος μέσα σε λίγες ημέρες, χρόνος που απαιτείται για τον τεχνικό έλεγχο και επιβεβαίωσης της βλάβης.

Για την επιστροφή του προϊόντος σας προς επισκευή, συμπληρώστε μας την σχετική φόρμα, και θα λάβετε άμεση γραπτή απάντηση από το τεχνικό μας τμήμα. Αποστείλετε το προϊόν στο service μας, ώστε για γίνει άμεσα ο τεχνικός έλεγχος και η εξακρίβωση της βλάβης. Στη συνέχεια εφόσον το προϊόν είναι σε εγγύηση θα προωθηθεί άμεσα στην αντιπροσωπεία, για επισκευή ή αντικατάσταση, σύμφωνα πάντα με τους όρους εγγύησης του κατασκευαστή.

Μετά την επιστροφή του από τον κατασκευαστή, και τον τελικό έλεγχο από την τεχνική μας υπηρεσία, θα ενημερωθείτε για να ρυθμίσετε την παραλαβή του, ή αποστολή του από εμάς στο χώρο σας. Φυσικά όλες οι παραπάνω υπηρεσίες εντός εγγύησης, είναι δωρεάν. Το μόνο που βαραίνει εσάς, είναι η παράδοση η παραλαβή του προϊόντος.

Σε κάθε περίπτωση το ελάττωμα του προϊόντος δεν θα πρέπει να οφείλεται σε κακή χρήση του πελάτη και το προϊόν να συνοδεύεται από όλα τα πρωτότυπα έγγραφα της πώλησης (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κλπ) και την εμπορική - πλήρη συσκευασία του.

Η εγγύηση παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στα αναλυτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής ή επισκευή η αντικατάσταση των προϊόντων είναι δυνατή με επιπλέον χρέωση κατόπιν νέας συμφωνίας με τον πελάτη.

Προκειμένου να επιστρέψετε το προϊόν σας παρακαλούμε συμπληρώστε τη σχετική «Φόρμα Επιστροφής» πατώντας εδώ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Αν βρίσκεστε κοντά στο φυσικό κατάστημα μπορείτε να το επισκεφθείτε και, αφότου ελεγχθεί η κατάσταση του προϊόντος από τον αρμόδιο υπάλληλο, να σας καθοδηγήσει ο ίδιος για τα περαιτέρω. Αν πρόκειται να το αποστείλετε μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier):

1. Συσκευάζετε το προϊόν, σε ένα μεγαλύτερο κουτί ώστε να είναι προστατευμένο κατά την αποστολή.
2. Τοποθετείτε μέσα στη συσκευασία την οποία έχετε φτιάξει ένα έγγραφο στο οποίο μας παραθέτετε τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να επιλύσουμε την οικονομική εκκρεμότητα, εφόσον το προϊόν κριθεί ικανό προς επιστροφή.
3. Αποστέλλετε το δέμα, μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών, υπόψιν Τμήματος Επιστροφών. Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη.

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε πως σε περίπτωση κατά την οποία το προϊόν δεν πληροί τους προαναφερθέντες όρους, θα επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση του ιδίου.

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και γίνει δεκτή επιστροφή προϊόντος ο καταναλωτής δικαιούται είτε να λάβει πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας για αγορά άλλου/ων προϊόντος/ων είτε να λάβει πίσω μετρητά, εφόσον η αγορά είχε γίνει με μετρητά. Εφόσον η αγορά είχε γίνει με πιστωτική κάρτα θα γίνεται ακύρωση συναλλαγής και αντίστοιχη ενημέρωση (πίστωση) της πιστωτικής του κάρτας και όχι επιστροφή μετρητών.

O καταναλωτής ευθύνεται να αποθηκεύσει (backup) και διαγράψει (delete) τυχόν δεδομένα (data) που κατέγραψε ή προγράμματα (software) που εγκατέστησε σε σκληρό δίσκο ή οποιοδήποτε άλλο αποθηκευτικό μέσο επιστρεφόμενου προϊόντος. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια ή αποκάλυψη τέτοιων δεδομένων ή προγραμμάτων.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τους όρους και τους χρόνους ανταπόκρισης επιστροφής D.O.A. ή τις συνθήκες που απαιτούνται για να πραγματοποιηθεί. Όλες οι επισκευές ή αντικαταστάσεις πραγματοποιούνται από Πιστοποιημένα Επισκευαστικά Κέντρα επιλογής του κατασκευαστή και όχι της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συνδράμουμε στην ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών.

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων επιστροφών ή σε περίπτωση που η Εταιρεία κατά την απόλυτη κρίση της, θεωρήσει ότι καταναλωτής καταχράται το δικαίωμα επιστροφής ή δρα κακόπιστα δικαιούται να αρνηθεί την επιστροφή του προϊόντος ακόμα κι αν πληρούνται οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να καταργήσει ή να τροποποιεί την πολιτική επιστροφών της, δημοσιεύοντας τους σχετικούς νέους όρους και προϋποθέσεις στην ιστοσελίδα ή τα καταστήματά της.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τους παρόντες Όρους μπορείτε να επικοινωνείτε με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα στο τηλ. 00357-25878758 ή να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@singular.com.cy
Τελευταία ενημέρωση: 01.12.14
 
Computer Parts For Pc
κάρτες γραφικών

Κάρτες Γραφικών

Βρείτε τους κορυφαίους κατασκευαστές καρτών γραφικών όπως Asus EVGA Gainward Gigabyte MSI Palit PNY Sapphire XFX και...

Οπτικά Μέσα Blu-Ray, DVD Players

Οπτικά Μέσα

Οπτικά μέσα Blu-Ray Players, Blu-Ray Recorders, DVD Players, DVD Recorders εσωτερικού ή εξωτερικού τύπου με USB από...

Μητρικές Κάρτες Motherboards

Μητρικές Κάρτες

Οι κορυφαίοι κατασκευαστές σε Motherboard / Μητρικές κάρτες για επεξεργαστές Intel και AMD ASUS EVGA Gigabyte MSI...

Μνήμες RAM Μνήμη RAM

Μνήμες RAM

Όσο περισσότερη μνήμη Ram υπάρχει διαθέσιμή στον Η/Υ μας, τόσο περισσότερες εφαρμογές και προγράμαμτα μπορούμε να...

Επεξεργαστές CPU processors

Επεξεργαστές (CPU)

Επεξεργαστή AMD ή Intel; Επιλέξτε τον επεξεργαστή σας σύμφωνα με τις ανάγκες σας σε χρήματα και επιδόσεις. Στη...

Τροφοδοτικά Υπολογιστή PSU

Tροφοδοτικά (PSU)

Βρείτε Τροφοδοτικο Υπολογιστη στις καλύτερες τιμές μέσα από τους κορυφαίους κατασκευαστές. Επιλέξτε ανάμεσα σε Antec,...

Hard drives

Σκληροί Δίσκοι

Σε εμάς επίσης θα βρείτε δικτυακούς σκληρούς δίσκους, εξωτερικούς δισκους USB Docking Stations κουτιά για να...